Area

Sedan fastighetsbolaget Centria år 2015 köpte byggnaden som The Factory befinner sig i harstora planer utvecklats för området. Flera aktörer är inblandade och ämnar att förvandla detsom idag är ett vilande handels- och industriområde till en spännande och levande zon med enblandning av bostäder, kommersiella lokaler, kontor och ett hotell. Att Häggvik station, E4:anoch det kommande Förbifart Stockholm alla ligger i närheten gör projektet ännu attraktivare.

ALM Equity ansvarar för projektet Häggvik Södra och har planer för cirka 1 500 bostäderucppdelade i tio steg inom sitt grannskap.